فایل های دسته بندی ابتدایی-متوسطه - صفحه 1

نمونه سوال ریاضی پایه هشتم - فصل 1

نمونه سوال ریاضی پایه هشتم - فصل 1 | مقطع تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | نوع آزمون: سوال درسی | گروه تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | سال: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | پاسخنامه: ندارد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هشتم (فارسی و املا - درس 1 تا 17)

مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هشتم (فارسی و املا - درس 1 تا 17) | مقطع تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | نوع آزمون: سوال درسی | گروه تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | سال: تهران | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | پاسخنامه: دارد - کلید تست

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هفتم (فارسی و املا - درس 1 تا 17)

مجموعه آزمون های کلاسی طبقه بندی شده پایه هفتم (فارسی و املا - درس 1 تا 17) | مقطع تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | نوع آزمون: سوال درسی | گروه تحصیلی: ابتدایی - متوسطه | سال: تهران | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | پاسخنامه: دارد - کلید تست

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 17 - شازده کوچولو)

درسنامه فارسی نهم (درس 17 - شازده کوچولو) | تعداد صفحات: 15 صفحه | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 16 - آرزو)

درسنامه فارسی نهم (درس 16 - آرزو) | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 8 - همزیستی با مام میهن)

درسنامه فارسی نهم (درس 8 - همزیستی با مام میهن) | تعداد صفحات: 22 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 7 - پرتو امید)

درسنامه فارسی نهم (درس 7 - پرتو امید) | تعداد صفحات: 13 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 6 - آداب زندگانی)

درسنامه فارسی نهم (درس 6 - آداب زندگانی) | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 4 - هم نشین)

درسنامه فارسی نهم (درس 4 - هم نشین) | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 3 - مثل آیینه - کار و شایستگی)

درسنامه فارسی نهم (درس 3 - مثل آیینه - کار و شایستگی) | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 2 - عجایب صنع حق تعالی)

درسنامه فارسی نهم (درس 2 - عجایب صنع حق تعالی) | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه فارسی نهم (درس 1 - آفرینش همه تنبیه دل است)

درسنامه فارسی نهم (درس 1 - آفرینش همه تنبیه دل است) | تعداد صفحات: 23 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا